11U BLUE

Ohio Glaciers

Coming-Soon.jpg

2021 ROSTER

SANTINO GAVIN

ZAKARY DINGMAN

DONOVAN WHIPPO

Dominic Delluomo

Tony Raptis

DOMINIC PAPUGA

BRYAN KOSCO

AIDEN PERRY

SEAN COCHRAN

DREW NEMTZ

4

32

25

9

1

15

27

3

2

11

STAFF

Bryan Kosco

Anthony Perry

Pete Raptis

Manager

Coach

Coach

Follow our games on